1. lépés
A talaj kiemelése a vízelvezetés figyelembevételével (mélység: gépkocsiterhelés esetén min. 40 cm; személyforgalomnál min. 25 cm).

2. lépés
Szintek, valamint a burkolandó felület kimérése. Szegélyezés építése (előre gyártott szegélyelemekből) ebben a fázisban javasolt.

3. lépés
Az ágyazati anyag felhordása, elterítése (kőzúzalék 3 – 5 mm-ig).

 

4. lépés
A tükörszint kialakítása, tömörítése, majd kihúzása a lapvastagsággal csökkentett szintre, ügyelve a megfelelő lejtés kialakítására (plusz rátartás a vibrálás miatt).

5. lépés
Kiegyenlítés, majd ismételt kihúzás a fent említett szintre.

6. lépés
A térkő rakása. Mindig magunk előtt rakjuk, az ágyazatra lépni tilos!

7. lépés
Szükség esetén kőtörővel, vagy kővágó géppel szabhatjuk a követ.

8. lépés
A szélső sort az előre épített szegély tartja, vagy utólag támasztjuk meg földnedves betonnal.

9. lépés
Fugák kitöltése finom homokkal, majd bevibrálás. A homok a fugába tömődik, ahol szükség esetén újratöltjük, majd besöpörjük.

10. lépés
A fugázó homok hézagkitöltését locsolással elősegíthetjük. A maradék homokot száradást követően lesöpörjük a felületről.

a burkolat vastagsága terhelés szerint

zúzalékágy 4-8 mm szemcseeméret
(vastagsága 30-40 mm)

alapozó réteg (vastagsága 100-300 mm)
– nem kötött anyagokból (mechanikusan szilárdított kő, 
tömörített kavics, sóder és kavics)
– kötött anyagokból (cementkötésű keverék, 
hézagos cementbeton és alapozó cementbeton)

védőréteg (vastagsága 200-300 mm)
– nem kötött anyagokból (sóder, kavics mechanikusan 
szilárdított föld, cementtel stabilizált föld)

elegyengetett, tömörített és lejtős aljzat, 
min. lejtése 3%
A burkolókövek beépítésére az e-UT 06.03.42 sz. Útügyi Műszaki előírás vonatkozik részletesen.
3-5 mm fugatáv, kvarchomokkal fugázva

A burkolókövek lerakásakor ki kell válogatni a láthatóan hibás darabokat. A lerakáskor arányosan keverni kell a burkolóköveket legalább három raklapról, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása.
A túlnyúlásoknál, aknáknál és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a burkolóköveket vágókoronggal vagy törőollóval tudjuk méretre igazítani. A vágási veszteség általában a felület 3%-a. Az alátámasztott burkolóköveken már lehet járni. Alumínium léccel folyamatosan tartani kell a burkolt felület előírt esését. Az alépítmény esésének kialakítása a vízelvezetés szempontjából nagyon fontos.Ezért ajánlott a felületet hosszanti irányban minimum 0,5%-os, keresztirányban minimum 2 %-os lejtéssel megépíteni. A lerakott (nem tömörített) burkolóköveknek kb. 10 mm-rel a kívánt szint felett kell lenniük, mivel a tömörítés során még kb. ennyit süllyednek.
A fektetési minta a járművek által használt burkolatrészeken a teherelosztás, a stabilitás és a zajképződés terén döntő szerepet játszik.
A fektetést a sarokból kiindulva kezdjük, lehetőség szerint a felület legmélyebb pontján, hogy a burkolás a legalacsonyabb helytől a legmagasabb felé haladjon. A burkolókövek közti fugák egyenessége érdekében javasoljuk a köveket egy kifeszített vezetőzsineg mentén rakni.
A burkolókövek lerakásakor a már lerakott kövektől haladjunk, hogy ne sérüljön az ágyazat. A lerakáskor ügyelni kell a 3-5 mm fugatáv egyenletes betartására. A fugaszélesség figyelmen kívül hagyása esetén a burkolatban szétnyílnak vagy összezáródnak majd a fugák. A burkolókövek éleit távtartókkal látták el, amelyek nem hidalják át a teljes fugaszélességet. Fontos, hogy a távtartók a lerakáskor ne érintkezzenek.